Ασφάλειες Φωτοβολταϊκων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους βρίσκονται σε διαδικασία εγκατάστασης ή έχουν ήδη εγκατεστημένα Φωτοβολταϊκά πάρκα ή μικρές Φωτοβολταϊκές παραγωγικές μονάδες σε οροφές κατοικιών (ή πολυκατοικιών), και προσφέρουν ολοκληρωμένη κάλυψη σε ιδιαίτερα χαμηλό κόστος.
Αφορά:
• στην περίοδο εγκατάστασης ή/και,
• στην περίοδο λειτουργίας.
Τί καλύπτει;
Στο πρόγραμμα αυτό μπορούν να συμπεριληφθούν:
• Ασφάλιση Περιουσίας.
• Ασφάλιση Μηχανικών Βλαβών.
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης προς Τρίτους.
• Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης Εργοδότη.
• Ασφάλιση Απώλειας Κερδών.
Καλύπτονται ζημιές από (ενδεικτικά):
• Πυρκαγιά – κεραυνό.
• Σεισμό.
• Ευρεία έκρηξη.
• Πλημμύρα – Θύελλα – Καταιγίδα.
• Χιόνι – Χαλάζι – Παγετός.
• Βραχυκύκλωμα.
• Κλοπή.
• Πολιτικές ταραχές.
• Τρομοκρατικές ενέργειες.
• Κακόβουλες βλάβες.
• Πτώση αεροσκαφών.
• Πρόσκρουση Οχήματος.
• Αποκομιδή συντριμμάτων.
• Έξοδα για αμοιβές αρχιτεκτόνων / μηχανικών / αδειών κ.λ.π.
Καλύπτονται επίσης :
• Απώλεια κερδών.
• Αστική ευθύνη έναντι τρίτων συνεπεία πυρκαγιάς ή έκρηξης.
• Αξία αντικατάστασης καινουργούς.
• Ανθρώπινο λάθος.
• Κατασκευαστικά ελαττώματα.
• Λειτουργικά αίτια.
• Περιβαλλοντικά αίτια.
• Ηλεκτρικά αίτια.
Προϋποθέσεις ασφάλισης Φωτοβολταϊκών:
• Ύπαρξη σύμβασης του ιδιοκτήτη με το ΔΕΣΜΗΕ / ΔΕΗ.
• Υποχρεωτική ασφάλιση πυρός για την κατοικία.
• Ο εξοπλισμός του φωτοβολταϊκού να έχει σχεδιασθεί και εγκατασταθεί με αντισεισμικές προδιαγραφές.
Απαραίτητα στοιχεία:
• Ο προϋπολογισμός της αξίας του φωτοβολταϊκού.
• Το κεφάλαιο της απώλειας κερδών.
• Η παραγωγή σε Kwp.