Ασφάλειες Προσωπικών Ατυχημάτων

Με κάλυψη του ασφαλισμένου σε περίπτωση ατυχήματος π.χ. κάλυψη νοσηλίων και αποζημίωση για τις ημέρες απουσίας από την εργασία του ασφαλιζόμενου, χειρουργικό επίδομα, απώλεια ζωής από ατύχημα. Τα προγράμματα κάλυψης Προσωπικών Ατυχημάτων μπορεί να είναι είτε οικογενειακά είτε ατομικά.