Ασφάλειες Αστικής Ευθύνης και Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης

Σύμφωνα με το άρθρο 914 του Αστικού Κώδικα "Όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει". Η παραβίαση αυτού του κανόνα επισύρει ευθύνες εις βάρος αυτού που τον παραβιάζει και εμπίπτει σε υποχρέωση αποζημίωσης για τις προκληθείσες σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές.
Η Αστική Ευθύνη γενικά χωρίζεται σε Γενική Αστική Ευθύνη και Επαγγελματική Αστική Ευθύνη. Αναλυτικότερα:
Η Γενική Αστική Ευθύνη εμπεριέχει καλύψεις δείγμα των οποίων βλέπετε παρακάτω:
- Ακινήτων
- Οικογενειακή
- Ανελκυστήρων
- Οικοδομικών έργων
- Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολεία, φροντιστήρια κλπ.)
- Εμπορικών επιχειρήσεων (καταστήματα, επιχειρήσεις κλπ.)
- Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων
- Camping - κατασκηνώσεων
- Επιχειρήσεων θεάματος (θέατρα, κινηματογράφοι κλπ.)
- Μεταφερόμενων φορτίων & μηχανημάτων έργου
- Εκθέσεων & διοργανώσεων
Η Επαγγελματική Αστική Ευθύνη καλύπτει αξιώσεις του ζημιωθέντος από Ελεύθερο επαγγελματία που προκλήθηκαν συνεπεία της επαγγελματικής του δραστηριότητας, όπως:
- Ιατρούς (ιατρικό λάθος, παράλειψη)
- Φαρμακοποιούς
- Νοσοκομεία, κλινικές, δοκιμών φαρμάκων
- Αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς, ηλεκτρολόγους μηχανικούς (λάθος, αμέλεια ή παράλειψη κατά τον σχεδιασμό ή την επίβλεψη / επιτήρηση έργου)
- Δικηγόρους (λανθασμένες νομικές συμβουλές, τήρηση προθεσμιών, λανθασμένος χειρισμός υποθέσεων)
- Λογιστές, φοροτεχνικούς (ανεπαρκής γνώση, εσφαλμένη πληροφόρηση, εσφαλμένη εκτίμηση περιουσίας)
- Διαμεσολαβούντων στη ασφάλιση (ασφαλιστές, πράκτορες, brokers)